วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ยืนยันว่าพื้นที่ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์


พิพิธภัณฑ์มนุษย์โบราณ

ชาวบ้านลงชื่อยืนยันว่าพื้นที่ที่จะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์มนุษย์โบราณนั้น  เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
ในปี 2552 ชาวบ้านนาตอง ศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (seameo spafa) และ ข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการโบราณคดีชุมชนนาตอง  พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในหลุมขุดค้นถึง 5 ราย ได้โครงกระดูกเต็มร่าง 1 ร่าง  เป็นร่างของมนุษย์ผู้ชาย  อายุขณะที่เสียชีวิตประมาณ 30 - 40 ปี ส่งชิ้นส่วนไปพิสูจน์อายุ  ระบุได้ว่ามีอายุถึง  4,500 ปี  ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์์ของจังหวัดแพร่
ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  โดยการเห็นชอบของสมาชิกสภาฯ  ได้อนุมัติให้กู้เงิน 1.2 ล้านบาท  สร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของประชาชนชาวแพร่ และ ผู้สนใจทั่วไป
ขณะนี้กระบวนการจัดเตรียมที่ดิน มาถึงขั้นของการยืนยันว่าพื้นที่ที่เตรียมนั้น เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์  เพื่อทำการออกโฉนด ให้ก่อสร้างได้ต่อไป
คาดว่า พ้นฤดูฝนนี้แล้ว  การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น