วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

27 -29 มีค 55 ปฏิบัติการชุมชน คนพิพิธภัณฑ์นาตอง

สำรวจ ซ้อมความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การประกอบอาหารพื้นบ้าน และ การเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น