วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ที่ดิน เกือบเสร็จเรื่องแล้ว

25 ตค 55  คุณต๋อย  นิติกร  อบจ. แพร่  โทรบอกว่า  ที่ดินจังหวัดทำแผนที่ ของพื้นที่แล้ว    ที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์โบราณคดีนาตอง   ซึ่งต้องประกอบกับโครงการ  ที่ผ่านความเห็นชอบของประชาคมนาตอง  ของนายกฯ ช่อแฮด้วย
วันนี้โครงกระดูกยังอยู่ในโรงเรียนบ้านนาตอง

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ยืนยันว่าพื้นที่ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์


พิพิธภัณฑ์มนุษย์โบราณ

ชาวบ้านลงชื่อยืนยันว่าพื้นที่ที่จะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์มนุษย์โบราณนั้น  เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์
ในปี 2552 ชาวบ้านนาตอง ศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (seameo spafa) และ ข่ายลูกหลานเมืองแพร่ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการโบราณคดีชุมชนนาตอง  พบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในหลุมขุดค้นถึง 5 ราย ได้โครงกระดูกเต็มร่าง 1 ร่าง  เป็นร่างของมนุษย์ผู้ชาย  อายุขณะที่เสียชีวิตประมาณ 30 - 40 ปี ส่งชิ้นส่วนไปพิสูจน์อายุ  ระบุได้ว่ามีอายุถึง  4,500 ปี  ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์์ของจังหวัดแพร่
ต่อมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  โดยการเห็นชอบของสมาชิกสภาฯ  ได้อนุมัติให้กู้เงิน 1.2 ล้านบาท  สร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้ของประชาชนชาวแพร่ และ ผู้สนใจทั่วไป
ขณะนี้กระบวนการจัดเตรียมที่ดิน มาถึงขั้นของการยืนยันว่าพื้นที่ที่เตรียมนั้น เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์  เพื่อทำการออกโฉนด ให้ก่อสร้างได้ต่อไป
คาดว่า พ้นฤดูฝนนี้แล้ว  การก่อสร้างจะเริ่มขึ้นได้

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

27 -29 มีค 55 ปฏิบัติการชุมชน คนพิพิธภัณฑ์นาตอง

สำรวจ ซ้อมความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ การประกอบอาหารพื้นบ้าน และ การเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์