วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

บล้อกเพื่อเผยแพร่เรื่องโบราณคดีชุมชน นาตอง จากผู้ร่วมขุดค้น

เพื่อให้ผู้ร่วมขุดค้นได้เผยแพร่เรื่องโบราณคดีชุมชนนาตอง ไปสู่สาธารณชน จึงเปิดเวปบล้อกนี้ขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น