วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เปิดห้องเรียนครั้งต่อไป ๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒

จากการที่คณะนักโบราณคดีจาก สปาฟา มาศึกษาขุดค้นดำเนินการร่วมกับชาวบ้านนาตอง ในช่วง ๑๑-๒๔ มกราคม ๒๕๕๒ ได้เปิดไปแล้ว ๑ หลุม ต่อมา พบโครงกระดูกในหลุมที่ ๒ จึงถมทรายปิดไว้ก่อน เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรมาร่วมการขุดในครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต้องเปลี่ยนเป็น ๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ตามวันว่างที่ผู้เชี่ยวชาญจะปลีกเวลามาได้
ขอเชิญผู้สนใจโดยทั่วกัน ร่วมศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีแหล่งแรกของจังหวัดแพร่นี้

มีผู้ถามว่าที่แหล่งโบราณคดีห้วยสวกเป็นอย่างไรบ้างนั้น
เท่าที่ทราบตอนนี้ยังทำการอะไรไม่ได้ เพราะการศึกษาขุดค้นต้องใช้งบประมาณมาก ยิ่งไปกว่านั้นต้องใช้นักโบราณคดีมากำกับดูแลในเชิงวิชาการด้วย ในกรณีที่ทำ ณ บ้านนาตอง เป็นการทดลองขุดค้นร่วมกับประชาชนในพื้นที่ แล้วแนวคิดนี้ยังใหม่ในหมู่นักวิชาการทั่วไป

อายุแหล่งโบราณคดีทั้งสองห่างกันมาก ของห้วยสวกอายุนับร้อยๆ ปี น่าจะมีตัวหนังสือใช้แล้ว แต่ของนาตองอายุนับพันๆ ปี สมัยนั้นพื้นที่นี้ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ จึงเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์

ตามคำบอกเล่าโดยทั่วไป จังหวัดแพร่มีแหล่งโบราณคดีอยู่มากมาย แต่จะมีเหลือให้ขุดค้นอย่างมีหลักวิชาสักกี่แห่งก็ไม่อาจทราบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น